0895 772 972

Документи

Заявление за брой обитатели

С това заяление се декларира от собственик на обект промяна по обстоятелствата, вписани в книгата на етажната собственост като напускане или нанасяне на нов обитател в обекта или на вземане на домашни любимци и други.

Документ

Бланка за попълване на КНИГА СОБСТВЕНИЦИ - Самостоятелен обект

С това заяление се декларира от собственик на обект промяна по обстоятелствата, вписани в книгата на етажната собственост като напускане или нанасяне на нов обитател в обекта или на вземане на домашни любимци и други.

Документ Указания

Искане на собственици за общо събрание

Искане на собствениците на поне 20% от идеалните части на Етажната Собственост за насрочване на общо събрание.

Документ

Пълномощно за общо събрание

Пълномощно от собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, с което упълномощава друг собственик в етажната собственост, който да го представлява. Едно лице може да представлява най-много трима собственици.

Документ