0895 772 972

Касиер

Касиер на вход за град София

Събиране на такси и плащане на разходи

Чрез тази услуга ние организираме и изпълняваме прилежно финансовото управление на Етажната Собственост. Таксите за общи разходи на апартаментите се събират чрез Изипей/ePay, банков превод и посещение на касиер. Поемаме плащането в срок на всички общи разходи на Етажната собственост.

Според Вашето желание, внасяме в банкова сметка на Етажната собственост или предаваме лично на упълномощено лице от входа месечната сума, събрана за фонд „Ремонт и обновление“. За всеки месец изготвяме точен и пълен отчет на приходите и разходите на Етажната собственост.

Услугата "Касиер" включва:
  • Изготвяне и актуализиране на бюджет на входа.
  • Събиране на месечните вноски за общи разходи на етажната собственост, в размер по бюджет утвърден с решение на Общото събрание. Събирането на вноските се извършва без оскъпяване през системата на Изипей/ePay, или с банков превод. Периодично минава касиер на вечерно посещение за събиране на вноските в брой.
  • Заплащане в срок на месечните разходи за общите части на сградата към електроразпределително, водоснабдително, асансьорни и всички други дружества.
  • Заплащане на допълнителни разходи, извън обичайните за услуги и консумативи, само след одобрение от Управителния съвет.
  • Съхраняване на платежни документи.
  • Изготвяне на периодични отчети или при поискване: събрани такси за общи разходи, забавени плащания, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, приходи и разходи в общата каса. Чрез обновеното ни приложение „Електронна книга на приходите и разходите“ можете да следите текущото състояние на финансите на етажната Ви собственост.
  • След приключване на финансовия месец, останалите пари в касата на входа се внасят в банкова сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет (управителя)/контролния съвет, или на сдружението, или съвместна на няколко представителя на етажната собственост, в банка по Ваш избор.

Цената на услугата, спрямо големината на блока, е около 4 лв. на месец от апартамент.