0895 772 972
Пон-Пет: 10:30-18:30 ч.
София, ул. "Конче Вихрогонче" 2

Професионален домоуправител

Професионален домоуправител за град София

Управление и администриране на етажна собственост

„Професионален домоуправител“ е услуга, която набира все по-голяма популярност в България, особено в град София. Все повече хора предпочитат да се доверят на професионалист за управление на етажната им собственост, което гарантира безпристрастност в междусъседските отношения и навременно решение на всеки възникнал казус. Вече над 4 години нашият екип предлага цялостно решение за уютно и спокойно ползване на общите жилищни части на достъпна цена.

Услугата "Професионален домоуправител" включва:
  • Организиране и провеждане на Общо събрание – от 1 до 3 пъти годишно;
  • Изпълнение на решенията на Общото събрание;
  • Изготвяне и корекции по правилник на вътрешния ред;
  • Водене на необходима текуща документация;
  • Регистрация на етажната собственост в Общината;
  • Представляване пред държавна администрация и доставчиците на услуги.

Цената на пакет "Професионален домоуправител" варира спрямо големината на обслужвания вход. Обикновено стойността на услугата, съобразно типа на входа възлиза на около 3,00 лв. на месец от апартамент.