0895 772 972

Цени

Свържете се с нас и получете оферта в рамките на деня!

Попълнете формуляра:

Цени професионален домоуправител

Такси на база месечен абонамент

Посочените цени са ориентировъчни и може да варират спрямо спецификите на етажната собственост.
За оптимизиране на цените изготвяме индивидуална оферта, след като се свържете с нас.
Хонорарът за извършване на пакета услуги за цялата сграда/вход се начислява според броя апартаменти и обитатели.

Домоуправител

  • Провеждане на събрания
  • Изпълнение на решенията
  • Водене на документация
  • Представляване пред администрацията и доставчиците
4.50 лв.

крайна цена за апартамент на месец

Повече за услугата

Касиер

  • Изготвяне бюджет на входа
  • Събиране на месечни вноски
  • Заплащане месечни разходи
  • Изготвяне на отчети
  • Онлайн справка през уеб сайта
5.00 лв.

крайна цена за апартамент на месец

Повече за услугата

Домоуправител + Касиер

Цялостно решение по управление на етажната собственост.
Пакетна услуга, която включва всички изброени задължения от "Домоуправител" и "Касиер".

7.00 лв.

крайна цена за апартамент на месец

Домоуправител Касиер