0895 772 972

Почистване

Почистване на вход за град София

Хигиенизиране на общите жилищни части

Почистването на общите части е отделен пакет от услуги, който не е задължително свързан с управлението на етажната собственост. Може да включва почистване на етажи, асансьор, входни врати, прозорци, гаражи, пристройки, околовходови пространства и други помещения.

Стандартно начисляваме цени на етаж, като има известни вариации спрямо общата квадратура на етажните площадки.

Примерни цени за месечен абонамент:

Месечен абонамент 4 почиствания 8 почиствания 4 почиствания 8 почиствания
За входове етажни площадки до 8м2 етажни площадки до 16м2
6-етажни 55,00 лв. 90,00 лв. 67,00 лв. 115,50 лв.
7-етажни 63,00 лв. 104,00 лв. 77,00 лв. 132,00 лв.
8-етажни 71,00 лв. 117,00 лв. 87,00 лв. 148,00 лв.
9-етажни 79,00 лв. 130,00 лв. 97,00 лв. 165,00 лв.

В цените СА ВКЛЮЧЕНИ консумативите (торбички; почистващи препарати) и почистване на малка предвходова площадка до 10 кв.м.

При по-голяма площадка цената за месечния абонамент се повишава с 5-15 лв., в зависимост от размера и спецификите на предвходовото пространство.